Chronisch vermoeidheidssyndroom - Het WKZ (2024)

Terug

Ziektebeeld

 1. Chronisch vermoeidheidssyndroom
 2. Symptomen
 3. Onderzoek en diagnose
 4. Behandeling
 5. Meer weten
 6. Contact

Het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) komt vooral voor bij jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Kinderen met CVS hebben last van extreme moeheid, al na de kleinste inspanning en dat wordt niet opgelost door meer te slapen of te rusten.

Symptomen uitklapper, klik om te openen

Wanneer is er sprake van CVS?

Er is sprake van CVS als:

 • er ernstige aanhoudende of telkens terugkerende vermoeidheidsklachten aanwezig zijn:
 • die niet aanzienlijk verbeteren door rust;
 • die niet het gevolg zijn van voortdurende inspanning;
 • de vermoeidheid veel invloed heeft op het dagelijkse leven van de jongere. Hij of zij heeft weinig tot geen energie om naar school te gaan, te sporten of andere hobby's uit te oefenen en om contact te onderhouden met vrienden
 • voor deze klachten geen lichamelijk verklaring te vinden is;
 • de klachten tenminste zes maanden bestaan

Dat is dus iets anders dan een gewone vermoeidheid. Dan weet de jongere meestal wat de oorzaak is; veel school, werk, sport en/of uitgaan. Hij weet dan ook hoe dit op te lossen: een aantal dagen vroeg naar bed en of goed uitslapen.

Is er verschil tussen ME en CVS?

Nee. ME en CVS zijn twee namen voor dezelfde klachten.
In 1956 dook een ziekte op in een Londens ziekenhuis. Veel mensen hadden ineens last van moeheid, hoofdpijn en concentratiestoornissen. Omdat de artsen dachten dat het door een besmettelijke ontsteking kwam, noemden ze de ziekte Myalgische Encefalomyelitis (ME):

 • myalgie = spierpijn;
 • encefalomyelitis = ontsteking van hersenen en ruggenmerg.

Het is nooit bewezen dat die ziekte door een ontsteking kwam. Daarom gebruiken we nu de naam CVS. Deze naam zegt iets over de ziekte zelf. Niets over de oorzaak.

Klachten

De belangrijkste klacht is altijd extreme vermoeidheid. Rusten of slapen helpt niet. Daarnaast hebben jongeren met CVS ook klachten als:

 • concentratieproblemen
 • geheugenstoornissen
 • slecht slapen
 • spierpijn
 • hoofdpijn
 • pijn in de gewrichten
 • sporten lukt vaak niet meer
 • als een berg op zien tegen gewone dingen als de trap op lopen

Gevolgen

Bovengenoemde klachten kunnen ernstige gevolgen voor het dagelijks leven van jongeren.

Jongeren met CVS gaan vaak niet of onregelmatig naar school, en maken geen huiswerk. Dat heeft natuurlijk ernstige gevolgen voor hun toekomst. Het meedoen aan lichamelijke en sociale activiteiten is niet meer vanzelfsprekend. Ook dat staat de normale ontwikkeling in de weg. In plaats van steeds zelfstandiger wordt de jongere juist afhankelijker van de ouders/verzorgers. Mensen in de omgeving hebben vaak weinig begrip voor de jongere omdat er uiterlijk niets te zien is.

Onderzoek en diagnose uitklapper, klik om te openen

Kan CVS door bloedonderzoek vastgesteld worden?

Er bestaat geen betrouwbare bloedtest voor CVS. Uit bloed en speekselonderzoek bij jongeren met CVS zijn wel afwijkingen gevonden: trager werkende bijnieren bijvoorbeeld.
Een trager werkende bijnier komt bij verschillende aandoeningen voor en is geen bewijs voor CVS. Ook niet iedere jongere met CVS heeft een trager werkende bijnier.

Hoe wordt de diagnose CVS dan duidelijk?

Er bestaat geen test. De arts beoordeelt de uitslagen van het bloed- en het lichamelijk onderzoek. Nadat vastgesteld is dat de jongere geen andere ziekte heeft, kan de diagnose CVS worden gesteld.
Dat gebeurt op basis van wat de jongere vertelt over vermoeidheid en andere klachten.

Als een jongere langer dan zes maanden klachten heeft, kán het CVS zijn. Wanneer hij kortere tijd klachten heeft, kan het gewone moeheid zijn. Bijvoorbeeld na een virusinfectie. Als iemand zijn hele leven al last heeft van moeheid is het geen CVS.

Behandeling uitklapper, klik om te openen

Er zijn geen medicijnen die CVS genezen.

Er zijn wel medicijnen die kunnen helpen om patronen (bv. slecht slapen-concentratieprobleem- daarover piekeren- slecht slapen enz.) te doorbreken. Maar het grootste deel van de behandeling bestaat uit cognitieve gedragstherapie. Het doel daarvan is het gedrag, de manier van leven veranderen, doordat de jongere anders leert denken.

Met deze therapie is twee derde van de jongeren binnen een jaar een groot deel van de klachten van CVS kwijt. Het gaat niet vanzelf. Het kost tijd en inspanning. Dat moet de jongere ervoor over hebben, anders lukt het niet. Maar de jongere hoeft het niet alleen te doen. Via het FitNet behandelprogramma wordt de jongere begeleid door een therapeut.

Meer weten uitklapper, klik om te openen

Wat hoort er bij dit ziektebeeld

 • Polikliniek Algemene kindergeneeskunde
 • Verpleegafdeling Schildpad

Relevante websites

Zorgkosten

Meer over zorgkosten

Contact uitklapper, klik om te openen

Voor een afspraak hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts, arts van het consultatiebureau / jeugdzorg,of een specialist van een ander ziekenhuis.

Polikliniek Algemene kindergeneeskunde

T. 088 75 540 75Telefoonnummer: 088 75 540 75

De afdeling is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. 

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Patiëntenzorg

 • Ziektebeelden
 • Onderzoeken
 • Behandelingen
 • Poliklinieken
 • Verpleegafdelingen
 • Centra
 • Specialismen

Naar en in het ziekenhuis

 • Afspraak maken en wijzigen
 • Uw kind voorbereiden
 • Ondersteuning en begeleiding
 • Wachttijden
 • Zorgkosten
 • Faciliteiten
 • Contact en route

Goed om te weten

 • Ervaringen van patiënten
 • Regels en rechten
 • Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek
 • Samenwerken met kinderen en ouders
 • Betere zorg door onderzoek

Verwijzingen

 • Zorgverleners
 • Voor verwijzers

Andere websites

Opleidingen

Onderzoek in het WKZ

 • Betere zorg door onderzoek
 • Meer (Engelstalige) informatie over wetenschappelijk onderzoek
 • Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Over het WKZ

Contact

 • Spoed / Emergency
 • Algemeen nummer
 • Alle poliklinieken
 • Alle verpleegafdelingen

Adres en route

 • Route naar het WKZ

Social media & pers

Voor verwijzers

Afspraken

Afspraken maken

 • Afspraak maken en wijzigen
 • Wachttijden

Afspraak voorbereiden

 • Uw kind voorbereiden
 • Over een ziekenhuisopname
 • Tips voor het gesprek
 • Wat moet u meenemen?
 • Wij leren jou graag kennen

Patiëntgegevens

Zorgprofessionals

Praktisch

Naar UMC Utrecht

 • Contact en route
 • Parkeren
 • Bezoektijden
 • Wachttijden
 • Voorbereiden op de afspraak

In het ziekenhuis

 • Bezoekregels
 • Faciliteiten en voorzieningen
 • Winkels en restaurants
 • Ondersteuning en begeleiding

Goed om te weten

hetwkz.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Chronisch vermoeidheidssyndroom - Het WKZ (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dr. Pierre Goyette

Last Updated:

Views: 5962

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dr. Pierre Goyette

Birthday: 1998-01-29

Address: Apt. 611 3357 Yong Plain, West Audra, IL 70053

Phone: +5819954278378

Job: Construction Director

Hobby: Embroidery, Creative writing, Shopping, Driving, Stand-up comedy, Coffee roasting, Scrapbooking

Introduction: My name is Dr. Pierre Goyette, I am a enchanting, powerful, jolly, rich, graceful, colorful, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.